povećaj sliku
Prirodoslovni kabinet "Dr. Grgur Bučić"

 


Grgur Bučić, fotografija iz druge polovice 19. st.

Zbirka je studijskog karaktera. Osnovana je krajem 1950-ih godina kao jedna od prvih zbirki Muzeja hvarske baštine. Smještena je u ljetnikovcu Hanibala Lucića i ima oko 350 predmeta (stari prirodoslovni i meteorološki instrumenti, fosili, biljni preparati, herbarij, arheološki artefakti, fotografije, diplome, stare prirodoslovne knjige i periodika, meteorološki podaci o Hvaru, arhiv te novija izdanja s područja hvarskog prirodoslovlja).
Glavninu zbirke čini ostavština hvarskog prirodoslovca dr. Grgura Bučića, a manji je dio predmeta nabavljen otkupom ili dobiven na dar.
Dr. Grgur Bučić (1829.-1911.) bio je telegrafist u Hvaru i voditelj meteorološke postaje od njezina osnutka 1858. g. Po vokaciji je pak bio prirodoslovac, te se bavio širokim spektrom istraživanja, od klimatoloških, bioloških, zooloških, paleontoloških, mineraloških do oceanografskih, o čemu je izvještavao u brojnim radovima. Od prirodoslovnih istraživanja osobito je važan njegov rad na umjetnom uzgoju jedne podvrste jadranske spužve. Bavio se i arheologijom, te prvi započeo prapovijesna istraživanja na Hvaru (i u Hrvatskoj). Za svoj rad dobio je nekoliko priznanja, među ostalima i počasni doktorat Sveučilišta u Grazu.
Prirodoslovni kabinet njegova imena je uredio i dugo godina vodio suradnik Muzeja prof. Ante Tadić (1892. –1988.), po struci prirodoslovac. Izradio je popis Zbirke te objavio više stručnih i popularnih radova o dr. Bučiću.
Život i djelo dr. Grgura Bučić tema je izložbe koja se predviđa za 2008. g. (u sklopu proslave 150. obljetnice osnutka prve meteorološke postaje u Hvaru), a bit će jezgra buduće javne prirodoslovne zbirke Muzeja hvarske baštine.

Voditelj zbirke: Marinko Petrić, viši kustos