Luterij (Louterion)
Arheološka zbirka i lapidarij "Dr. Grga Novak"
12
povećaj sliku

Naziv / naslov predmeta: Luterij (Louterion)

Autor: grčkog podrijetla (Korint)

Datum ili razdoblje: 5. ili 4. st. pr. Krista

Vrsta predmeta: brodski žrtvenik

Materijal i tehnika: keramika

Mjere: visina: 70 cm

Opis:
Jedan od najstarijih i najbolje sačuvanih brodskih žrtvenika na Sredozemlju; pronađen u podmorju hvarskih škoja.


Naziv muzeja: Muzej hvarske baštine

Naziv zbirke: Arheološka zbirka i lapidarij "Dr. Grga Novak"