povećaj sliku
Arheološka zbirka i lapidarij "Dr. Grga Novak"

 

Zbirka je osnovana 1966. g. kao javna arheološka zbirka Muzeja hvarske baštine. Godine 1982. temeljito je obnovljena i dopunjena novom građom. Posvećena je akademiku dr. Grgi Novaku (1888.-1978.), znamenitom hrvatskom arheologu i povjesničaru rođenome u Hvaru.
Zbirka se nalazi u povijesnom dijelu grada Hvara, u sklopu nekadašnje dominikanske crkve sv. Marka iz 16. st., i to u prostoru nekadašnje apside, a lapidarij je u otkrivenom prostoru crkve. Ukupna površina izložbenog prostora je oko 500 m2, od čega je površina zatvorenog prostora 100 m2, a otvorenoga 400 m2. Osim manjeg depoa u sastavu nekadašnje crkve sv. Marka, Zbirci pripada još nekoliko dislociranih depoa.

Arheološka zbirka ima više od
2 500 predmeta, od čega je izloženo 427. Izloženi su tragovi čovjekove prisutnosti na otoku Hvaru, od onih najranijih, prije otprilike 6 000 g. pr. Krista, pa do 5./6. st., tj. do kraja antike. Od prapovijesnih predmeta izložene su keramičke posude, cjelovite ili njihovi ulomci, kamene, kremene i koštane izrađevine, te grude vulkanskog stakla opsidijana, sve nalazi iz hvarskih špilja (Markove, Grapčeve, Pokarvenika) i brojnih prapovijesnih grobnih gomila. Od predmeta iz antičkog razdoblja izloženi su kameni reljefi, keramičke posude, ulomci opeka, uljanice, suznice od stakla, novac te ukrasni predmeti od metala, stakla i kosti, većim dijelom nepoznatog mjesta nalaza. Antičko razdoblje upotpunjuju amfore, olovne sidrene prečke, keramičko posuđe te nalazi brodske opreme i pribora iz hvarskog podmorja.
Fond Arheološke zbirke nastao je otkupom nekoliko privatnih zbirki iz Hvara (Marchi-Jeličić, Novak), darivanjem i ustupanjem raznih ustanova i osoba (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Arheološki muzej u Splitu), zapljenama neovlaštenih "istraživača" hvarskog podmorja, ali je najvećim dijelom rezultat hidroarheoloških i arheoloških istraživanja otoka Hvara tijekom proteklih godina (ostaci tereta i opreme nakon nekoliko antičkih brodoloma, nalazi hidroarheoloških rekognosciranja, nalazi istraživanja i rekognosciranja otoka Hvara u sklopu projekta Hvar).

Lapidarna zbirka obuhvaća 112 predmeta i gotovo je u cijelosti izložena uz perimetralne zidove nekadašnje crkve i prostor nekadašnje sakristije. Sastoji se od umjetničkih, heraldičkih i epigrafskih spomenika te arhitektonskih ulomaka iz renesansne i novije prošlosti grada Hvara. Posebnu cjelinu lapidarija čine grobne ploče iz 15. i 16. st. u prostoru crkve, s grbovima hvarskih plemićkih obitelji. Fond lapidarne zbirke nastao je od poklona hvarskih institucija, tvrtki i pojedinaca te, u manjem opsegu, otkupima.

U sklopu Arheološke zbirke i lapidarija "Dr. Grga Novak" djeluje i galerija Sveti Marko (u prostoru nekadašnje sakristije), u kojoj se priređuju manje kulturno-povijesne i likovne izložbe. Otkriveni prostor crkve u ljetnim mjesecima služi za izložbe, predavanja te glazbena i scenska događanja.

Od istraživačkih projekata Arheološke zbirke najvažnije je stvaranje baze arheoloških nalaza otoka Hvara, izrađene u suradnji s međunarodnom ekipom okupljenom na projektu Hvar, koja se dopunjuje novim podacima.
Za budućnost Zbirke najbitniji je i najnužniji projekt sanacije i revitalizacije objekta u kojemu se nalazi, te konceptualno i prostorno prerastanje Zbirke u suvremeni gradski muzej.

Voditelj zbirke: Marinko Petrić, viši kustos