povećaj sliku
Galerija Arsenal

 

Galerija moderne umjetnosti u Hvaru osnovana je 1957. godine marom dr. Grge Gamulina i dr. Nike Dubokovića. Smještena je u zgradi Arsenala, u predvorju hvarskoga povijesnog Kazališta, a nakon preuređenja 1984. godine dobila je naziv Arsenal.
Prvi stalni postav uredio je dr. Grgo Gamulin, tada jedan od vodećih stručnjaka na području hrvatske suvremene umjetnosti, te je novonastala zbirka odražavala hrvatske likovne težnje toga prijelomnog razdoblja 1950-ih godina, razdoblja stvaranja avangardne umjetnosti i sintetiziranja figurativnosti kao polazne točke prema apstrakciji.
Stalni postav Grge Gamulina ostao je do danas jezgra fundusa i njegov najvredniji dio.


Godine 1984. Galerija se preuređuje i postaje dio Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara. Tadašnji je stalni postav napravljen prema prijedlozima dr. Kruna Prijatelja, tako da su izdvojena djela kojima bi je obuhvaćeno vremenski što veće razdoblje slikarstva bivše države, uz grupiranje hvarskih i dubrovačkih slikara.


Danas je Galerija Arsenal zbirka u sastavu Muzeja hvarske baštine. U prostoru Galerije izmjenjuje se stalni postav koji obuhvaća najvrednije slike, skulpture i grafike iz fundusa te povremene izložbe koje se postavljaju u sklopu projekta Muzeja Hvarsko likovno ljeto.


Programska shema izložbene djelatnosti Muzeja obuhvaća izložbe iz baštine i izložbe suvremenih umjetnika. Izložbe iz baštine dijele se na izložbe koje rade kustosi Muzeja unutar svojih zbirki i terenskih istraživanja, te na izložbe klasika hrvatske moderne umjetnosti, koje se rade u suradnji s drugim muzejima i galerijama.
Pri organizacijama izložbi iz suvremenoga likovnog stvaralaštva, nastojimo da svake sezone bude predstavljen barem jedan umjetnik koji je podrijetlom ili boravkom vezan za otok Hvar.


Voditeljica zbirke: Dejanira Burmas Domančić, kustosica


Stalni postav Galerije Arsenal


U današnjem stalnom postavu najzastupljeniji su hrvatski slikari šestog desetljeća 20. st. Birajući slike za novootvorenu galeriju moderne umjetnosti u Hvaru 1957., dr. Grgo Gamulin izložio je zbirku koja je odrazila likovne težnje u hrvatskoj umjetnosti 1950-ih godina, kada se stvarala avangardna umjetnost. Iako se na malom broju ovdje predstavljenih djela vidi prekid veze s predmetnošću, može se reći da je prikazan zbir različitih putova kojima su slikari kretali prema tom cilju.
Iz prezentiranih se djela mogu iščitati problemi kojima su se slikari u tom desetljeću bavili – npr. preispitivanje baštine, egzistencijalizam, fantastično slikarstvo te, prije svega, hermetizam, koji je rezultirao napuštanjem figurativnosti.