Otok Hvar i grad Hvar
Otok Hvar

Hvar je najljepši i najdulji otok srednjodalmatinskog arhipelaga, dug 68 km i prosječno širok 4 km, veliki botanički vrt sredozemnoga, nerijetko endemskog bilja. Bogate je faune, a mnoge divlje životinjske vrste prate stada koza, ovaca, konja, mula i magaraca. Podjednako bogat svijet plovi hvarskim podmorjem, koje je poznato po bogatstvu i raznolikosti svoje ihtiofaune. Otok s najvećom insolacijom na Sredozemlju, od zore čovječanstva bio je nadahnjujuće utočište brojnim kulturama, od mediteranskih ranoneolitičkih građevina i nalazišta tada nadaleko cijenjene keramike od 6. do 1. tisućljeća pr. Krista, preko helenističke kulture u hvarskim naseljima, ponajprije u polisu Farosu, koji su 385./384. pr. Krista žitelji cikladskog otoka Parosa osnovali na mjestu današnjega Staroga Grada, potom Rima, njegovih luka i gradova, preko srednjeg vijeka, do renesanse i baroka, kada Hvar postaje oglednim primjerom duhovnoga i umjetničkog napretka. Nakon nekoliko stoljeća stagnacije, tijekom 19. i 20. st., otok Hvar ponovno zauzima značajno mjesto na civilizacijskoj i kulturnoj karti Sredozemlja.

Grad Hvar

Prapovijesne gomile i špilje u okolici Hvara, kao i gradina, ilirska utvrda na mjestu današnje hvarske Fortice, te ostaci iz grčkoga i rimskog razdoblja svjedoče o demografskom i kulturnom kontinuitetu naselja na mjestu današnjega grada Hvara. Zaštićena luka, povoljno smještena na križanju uzdužnih i poprečnih plovnih pravaca kroz Jadran i na ključnoj točki puta prema Levantu, nekad zvana Lisna, odlukom Venecije iz 1278. postaje Novi Hvar, središte otočke komune, biskupa i kneza te glavno zimovalište mletačke flote. U toj uređenoj komuni knez, suci, Vijeće plemića i zajednica pučana nastojali su, prema zakonima i običajima Hvara, rješavati pitanja zajedničkih i oprečnih interesa. Grad je stilski obilježilo graditeljstvo 15. i 16. st., a njegov duhovni i kulturni procvat traje do 18. st., kada donekle stagnira. Gotovo stoljeće i pol Hvar se, zahvaljujući izvanredno blagoj klimi, ljepoti prirode i spomeničkom blagu, razvija kao izrazito turistički grad.